Nytt namn och ny adress till hemsidan!

Vi har bytt namn från Svenska Migränsällskapet till Svenska Huvudvärkssällskapet. Den nya adressen till hemsidan är:

www.huvudvarkssallskapet.se

Klicka här för att komma dit »